ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม. เขต 26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม. เขต 26 จำนวน 3 อัตรา

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :