ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) (่ย้าย) สังกัด สพม.เขต 26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) (่ย้าย) สังกัด สพม.เขต 26

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :